Privacy Policy

A PARSZ-DENT

Fogorvosi Rendelő

(PARSZ-DENT Bt., székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 19., adószám: 28922425-1-42)

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 • 1. Bevezető

  A PARSZ-DENT Betéti Társaság által működtetett fogorvosi rendelő sokrétű tevékenysége során eddig is körültekintően kezelte ügyfelei, páciensei adatait, ami kiterjed az https://parszdent.hu honlapra látogató érdeklődők, időpontkérő új és meglévő ügyfelei adataira is. Jelen adatkezelési tájékoztatóval szeretné a PARSZ-DENT Betéti Társaság az Ön tudomására hozni, mennyire fontosak számára az Ön személyes adatai, továbbá eleget kíván tenni az Általános Adatvédelmi Rendelet előírta tájékoztatási kötelezettségének. A PARSZ-DENT Bt. ügyvezetőjeként szeretném hangsúlyozni, hogy a jelen Tájékoztatóban foglalt irányelvek és gyakorlat betartását magam és minden munkatársam, valamint adatfeldolgozói szerződéssel az Adatkezelő irányítása és utasítása szerint eljáró partnereink is kötelezőnek tekintik magukra nézve adatkezelési tevékenységük során.

  A https://parszdent.hu honlap „Adatkezelője” az Általános Adatvédelmi Rendelet 4. cikk 7.

  pontjának definíciója szerint:

  PARSZ-DENT Fogászati Bt.

  Képviseletében eljáró személy: ügyvezetője, a Fogorvosi Rendelő vezetője, dr. Goodarzi Parisa.

  Székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 19., I. em. 4.

  Adószám: 28922425-1-42

  Cégjegyzékszáma:01-06-618513

  E-mail cím: parisagoodarzi@hotmail.com

  Honlap: https://parszdent.hu/

  Vezetékes telefon: 06 1 3319274

  Mobil telefon: 0036309905192

 • 2. Mi történik az Ön adatival, amikor meglátogatja a honlapot?

  1) Ön, mint adatkezeléssel Érintett biztos lehet abban, hogy a PARSZ-DENT Bt. adatkezelési gyakorlata során eddig is, és ezentúl is mindent megtesz az adatok jogszerű, bizalmas és biztonságos kezelése érdekében. Az Ön személyes adatait érintő alapvető emberi jogát az adati feletti önrendelkezésre a PARSZ-DENT Bt. az alábbiak szerint tartja tiszteletben, amikor honlapunkra látogat.

  a) A honlap látogatásakor a honlapon használt sütik személyes adatokat nem tartalmaznak, arra valók csupán, hogy Ön kényelmesen és zökkenőmentesen böngészhessék a honlapon, és elérhesse az ott megjelenő szolgáltatásokat. Az ilyen átmeneti sütik a böngészés befejezésével automatikusan törlődnek a számítógépéről vagy más eszközről. A cookie vagy süti elektronikus lenyomat, amelyeket internetes böngészője ment le honlapunkról és tárolja azokat az Ön gépén. Ezeknek a sütiknek a segítségével ismerhető fel, hogy Ön már járt az adott honlapon.

  b) A honlapon használt sütik sem személyes adatot nem tartalmaznak, sem követőkódokat. Amikor Ön meglátogatja a honlapot, a sütik csak átmenetileg funkcionálnak, ameddig Ön az oldalt használja. A lap elhagyása után a sütik törlődnek. Így ezek a sütik az Önt nem azonosítják be. A tárolt sütik olyan információdarabok, amelyek megmutatják, hogy már járt a honlapon és azt is, amit azon korábban már megnézett. Az ilyen sütik megmaradnak azon az eszközön, amellyel a honlapot meglátogatta. Ezt a Google Analytics használja például, de ezek az adatok sem alkalmasak arra, hogy Önt beazonosítsák, illetve anonimitást biztosító módon teszik lehetővé statisztika információ szerzését. Google Analytics adatvédelmi tájékoztatóját az alábbi linken olvashatja el: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

  c) A Google Analytics szolgáltatást az alábbi oldalról letölthető alkalmazással korlátozhatja: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 

  d) A Cookie-k/sütik fajtáival és teljes mértékű funkciójukat leíró információkkal kapcsolatban részletes tájékoztatást kap a www.allaboutcookies.org honlapon, valamint a. https://europa.eu/youreurope/citizens/cookies/index_hu.htm oldalon.

  e) Önnek lehetősége van arra, hogy böngészőjét beállítsa a marketing/reklám célú sütik visszautasítására.

  f) Honlapunkon nem jelennek meg egyáltalán reklámok, ilyen jellegű adatkezelés nem történik.

  g) Amennyiben Ön az átmeneti vagy tárolt sütiket teljes egészében letiltja, ezzel megakadályozhatja a honlap használatát vagy funkcióvesztéssel járhat.

  2.) Mi történik az Ön adatival, amennyiben felveszi velünk a honlap felületen keresztül a kapcsolatot vagy honlap felületén keresztül foglal időpontot?

  A honlap használatával az „információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”: az (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében és annak megfelelő szolgáltatást vesz igénybe. A honlap felületén a kapcsolatfelvételre megtalálható űrlap kéri az Ön nevét, email címét, a megkeresés tárgyát, és lehetőséget nyújt Önnak az üzenetírásra.

  a. Érintett adatok köre: (név, telefonszám, email cím, illetve mindaz, amit a „tárgy” vagy „megjegyzés” rovatban feltüntet) az Ön beazonosítására alkalmas olyan adatot kezel az adatfeldolgozóként megbízott honlapüzemeltető, mint az Ön IP címe és a bejelentkezés időpontja.

  b. Adatkezelés jogalapja: Az ön ráutaló magatartással kifejezett önkéntes, tájékozott és egyértelmű hozzájárulása a kapcsolatfelvétellel. Az email/időpontfoglalási kezdeményezés beküldését megelőző hozzájárulásával az oldalon található négyzet kipipálásával, Ön megerősíti, hogy tudomásul vette az adatkezelési tájékoztatót és hozzájárul adatai adott céllal, az adatkezelés céljának megvalósulásáig az Önre vonatkozó személyes adatok leendő kezeléséhez. Hozzájárulása legkésőbb az első személyes találkozás alkalmával adatkezelési tájékoztató tudomásulvételét és adatkezeléshez történő hozzájárulást tartalmazó írásos nyilatkozattal megerősítésre kerül.

  c. Adatkezelés célja: Kizárólag a személyazonosság megállapítása, és kapcsolattartás az eredeti megkereséssel kifejezett érdeklődés, időpontegyeztetés, tájékoztatáskérés tárgyában; illetve időpontfoglalás. Az IP cím az informatikai biztonságot szolgálja.

  d. Adatkezelés időtartama: Az Ön nevét, telefonszámát és email címét kizárólag addig kezeli az Adatkezelő, amíg az eredeti megkeresés célja teljesül, kivéve, ha külön – tájékoztatást követő – hozzájárulásával más jellegű adatkezeléshez önként és egyértelműen írásban hozzájárul. Az IP cím automatikusan naponta törlődik. A levelezőrendszerből a levelezést negyedévente töröli az Adatkezelő.

 • 3. Adatbiztonság és adatvédelem

  A PARSZ-DENT Bt. az adatbiztonsági és védelmi elvárások (Általános Adatvédelmi Rendelet 5. cikk (1) bekezdés f) pontja és a 32. cikk (1) bekezdésnek megfelelő) teljesítéséhez minden technikai és szervezési intézkedést végrehajt, ami megfelelő ahhoz, hogy az Ön személyes adatai védelmét biztosítsa. PARSZ-DENT Betéti Társaság az adatkezelés tekintetében körültekintően jár el, így a honlap látogatóinak adatainak vonatkozásában is. A rendelkezésére álló eszközök köre a megbízható szolgáltatók kiválasztására terjed ki, illetve informatikai infrastruktúrája folyamatos karbantartásával, hogy biztosítsa az általa kezelt személyes adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés ellen, és gondoskodjon az ehhez szükséges technikai feltételek fennállásáról. A honlap, elektronikus levelezés és informatikai beszállítók és Adatfeldolgozók szolgáltatásuk és tevékenységük tekintetében saját jogon felelnek.

  1) Adatkezelés helyszíne:

  1065 Budapest, Nagymező u. 19., I. em. 4.

  2) Adatfeldolgozás céljából igénybe vett szolgáltatók körültekintő megválasztása, azok adatbiztonságot garantáló gyakorlata, valamint velük kötött adatkezelési megállapodás az Általános Adatvédelmi Törvénynek való megfelelés érdekében. Ezen túlmenően nem áll módunkban felelősséget vállalni az általuk nyújtott szolgáltatásért, amelyért szerződési és adatkezelési megállapodás értelmében saját jogon kötelesek felelősséget vállalni.

  a) A @parszdent.hu domain szolgáltatója

  Név MICROWARE HUNGARY Kft.

  Székhely cím 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

  Adószám 13128113242

  Cégjegyzékszám 05 09 010748

  , amely szolgáltató az alábbi linken megtalálható feltételek szerint gondoskodik az

  appointmen@psrszdent.hu használatakor a szolgáltatás biztonsági/védelmi garanciáról:

  https://www.microware.hu/aszf.pdf

  b) A parisagoodarzi@hotmail.com e-mail címen keresve kapcsolatot a szolgáltatások elérésére és egyéb kérdései kapcsán Ön a Microsoft Hotmail szolgáltatás biztonsági/védelmi garanciái mellett kommunikál a PARSZ-DENT fogászati rendelővel, amelyről bővebb tájékoztatást kaphat az alábbi linken:

  https://privacy.microsoft.com/hu-hu/privacystatement https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

  c) Internet szolgáltató

  Név: MAGYAR TELEKOM NYRT.

  Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.

  Adószám 10773381244

  Cégjegyzékszám: 01-10-041928

  Az internet szolgáltatás biztonságáról az alábbi linken olvashat

  https://www.telekom.hu/static-tr/sw/file/lakossagi-aszf-7-melleklet-adatkezeles-adatbiztonsag- 20180525-rendes.pdf

  Az Adatkezelő a https://parszdent.hu honlap üzemeltetésére, fejlesztésére, valamint

  adminisztrálására adatfeldolgozói szerződés keretében az alábbi Adatfeldolgozót bízta meg:

  Név: ANSARIPOUR ARSALAN egyéni vállalkozó

  Nyilvántartási száma: 40904283

  Adószám: 66918846242

  Székhely: 1106 Budapest Gépmadár utca 3. 5/43

 • 4. Az Ön jogai

  1.) Ön tájékoztatást kérhet személyes adatiak kezeléséről

  - milyen személyes adatait

  - milyen jogalapon,

  - milyen célból,

  - milyen adatkezelési céllal,

  - milyen forrásból,

  - mennyi ideig kezeli.

  2.) kérheti helyesbítését, pontosítását,

  3.) törlését, korlátozását, adatkezeléséhez történt hozzájárulása visszavonását,

  4.) tiltakozhat adatai kezelése ellen,

  5.) élhet adathordozáshoz való jogával,

  6.) panasszal élhet jogszerűtlen adatkezelés miatt,

  7.) Jogszerűtlen adatkezelés esetén jogorvoslattal élhet.

  A fenti jogok gyakorlására vonatkozó szándékát az adatkezelőnek címezve postai vagy

  elektronikus úton, vagy akár a fogorvosi rendelőben személyesen is megteheti írásban. Az Ön ezirányú kérésére a PARSZ-DENT Betéti Társaság megfelelő tájékoztatást küld, vagy esetlegesen a teljesítés megvalósíthatatlanságáról részletes indoklás mellett 1 hónapon (tiltakozási kérés esetén 15 napon) belül értesíti.

 • 5. Mit tehet, ha panasszal kíván élni jogszerűtlen adatkezelés esetén?

  1) Amennyiben Ön úgy vélelmezi, hogy a PARSZ-DENT Fogászati Bt. az Ön személyes vagy különleges kategóriába eső személyes adatkezelése során tevőlegesen vagy mulasztásból fakadóan nem jogszerűen járt el, adatkezelésre vonatkozó panasztétellel élhet írásban a PARSZ-DENT Fogászati Bt. valamely elérhetőségén. Panasztételének megalapozottságát az Adatkezelő haladéktalanul kivizsgálja, és legkésőbb 25 napon belül az Ön által megadott elérhetőségen tájékoztatja Önt a kivizsgálás eredményéről. Amennyiben azt megalapozottnak találja, az adatvédelmi incidensre vonatkozó előírásoknak megfelelően jár el, elsődlegesen az Ön hátrányosan érintő adatkezelés orvoslásával, amelyről szintén írásban értesíti.

  2) Hatósági panasztétel Ön, mint érintett önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

  E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

  Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:

  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

  Levélcím: 1525. Pf. 75

  Tel: (06 1) 457 7100 Fax: (06 1) 356 5520

  E-mail: info@nmhh.hu

 • 6. Jogorvoslat, kártérítés

  Amennyiben PARSZ-DENT Betéti Társaság az Ön adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével Önnek bizonyítottan kárt okoz, akkor köteles a kárt megtéríteni. Kártérítési keresetet a lakóhelye szerint illetékes bíróságon nyújthat be. Illetékes bíróságot keresse az alábbi linken:

  https://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso
 • 7. Záró rendelkezések

  PARSZ-DENT Betéti Társaság tevékenységi körébe tartozó adatkezelési és adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők parisagoodarzi@hotmail.com e-mail címen vagy személyesen a 1065 Budapest, Nagymező u. 19., I. em. 4. alatt Fenntartjuk a jogot a jelen tájékoztató megváltoztatására, amennyiben – körülmények változása miatt, felügyeleti hatóság iránymutatásainak részletesebbé válása, a kamarai adatkezelésre vonatkozó magatartási kódex kiforrása miatt – szükségessé válik. Az esetleges változtatásokról a honlapon tájékozódhat. Amennyiben olyan kérdése merül fel, ami a jelen tájékoztató alapján nem egyértelmű, kérjük, bátran forduljon a parisagoodarzi@hotmail.com e-mail címen vagy személyesen a 1065 Budapest, Nagymező u. 19. I. em. 4. szám alatti fogorvosi rendelőben.

  Jelen tájékoztató tartalma szellemi terméknek minősül, amely tulajdonosa az PARSZ-DENT Betéti Társaság.

  Minden igyekezetünkkel azon vagyunk, hogy az Általános Adatvédelmi Rendeletnek

  messzemenőkig megfeleljünk a tájékoztatási kötelem terén is, valamint érthető és átlátható módon közvetítsük Ön számára adatkezelési gyakorlatunkat. Kérem, bátran keressen bennünket, amennyiben további kérdései, esetleges észrevételei vannak a tájékoztatás tartalmával vagy érthetőségével kapcsolatban.

  Üdvözlettel:

  PARSZ-DENT Fogorvosi Rendelő

  dr. Goodarzi Parisa ügyvezető